Browse Items (2 total)

  • Tags: การดูแลเด็ก

แผ่นพับดูแลเด็กชอบติดเกม.pdf
แนวทางการดูแลเด็กชอบเล่นเกมส์หรืออินเทอร์เน็ตมีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กที่ชอบเล่นเกมส์หรืออินเทอร์เน็ตในวิธีต่างๆเช่น

สร้างวินัยความรับผิดชอบให้เด็ก
ฟังและพูดดีต่อกัน
มีทางออกที่สร้างสรรค์ให้เด็ก

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf
รู้หรือไม่ว่า ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีความเครียด วิตกกังวล เด็กและวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กเล็กก็มีความเครียด วิตกกังวลได้เช่นกันแต่การแสดงออกถึงความเครียดของเด็กๆนั้นอาจมีความแตกต่างจากของผู้ใหญ่…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2