คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: การฟื้นร่างกาย

breathingexercises.jpg
การฝีกหายใจอย่างมีประสิทธิภาพช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังป่วย โควิด - 19 ฝึกหายใจเข้าลึก หายใจออกยาว ขยับร่างกายเคลื่อนไหวช่วงปอด ช่วยให้ได้รับปริมาณอ๊อกซิเจนมากขึ้น

Position: 1419 (125 views)

Nutrition and body.jpg
โภชนาการเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย กินอาหารที่มีจุลินทรีย์สุขภาพ กินอาหารมีกากใยอาหารสูง กินอาหาร 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารขยะ เพิ่มวิตามินฟื้นฟูร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุัมกัน

Position: 1431 (120 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2