คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ฝึกหายใจฟื้นฟูร่างกายหลังป่วยโควิด - 19

breathingexercises.jpg

Dublin Core

Description

การฝีกหายใจอย่างมีประสิทธิภาพช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังป่วย โควิด - 19 ฝึกหายใจเข้าลึก หายใจออกยาว ขยับร่างกายเคลื่อนไหวช่วงปอด ช่วยให้ได้รับปริมาณอ๊อกซิเจนมากขึ้น

Date

Format

Language

Coverage

นครปฐม : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ; 2565

Date Available

20231005

Extent

1 หน้า

Rights Holder

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1426 (96 views)