Browse Items (2 total)

  • Tags: ดูแลใจ

โรลอัพ 5 วิธี ดูแลใจคนทำงานไม่ให้หมดไฟ.pdf
infographic 5 วิธีดูแลใจคนทำงานไม่ให้หมดไฟ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิธีการดูแลสุขภาพใจของคนทำงาน ได้แก่
หมั่นสังเกตอารมณ์
ดูแลคนที่เรารัก
ดูแลใจเพื่อนร่วมงาน
รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
รับการดูแลใจ

1647481953803.jpg
video 6 ขั้นตอนดูแลใจ สู้ภัยโควิดซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำข้อมูลสายด่วยสุขภาพจิต 1323 mental health check in พร้อมด้วย ขั้นตอนดูแลใจ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจิต เข้าใจข้อมูลสุขภาพจิต สื่อสารข้อมูลสุขภาพจิต บอกต่อให้เข้าใจ
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2