คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ทำอย่างไรเมื่อเป็นโรคซึมเศร้า

how to do when depressed.pdf
ทำอย่างไรเมื่อเป็นโรคซึมเศร้า

1 | รีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการดูแลและรักษาอย่างถูกวิธี

2 | กินยาต้านเศร้า กินต่อเนื่องอย่างน้อย6-9 เดือนหรือตามแพทย์สั่ง ห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด

3 | ไม่ใช้สารเสพติด ไม่ดื่มสุรา…

Position: 775 (251 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2