คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic ทำอย่างไรเมื่อเป็นโรคซึมเศร้า

Dublin Core

Description

ทำอย่างไรเมื่อเป็นโรคซึมเศร้า

1 | รีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการดูแลและรักษาอย่างถูกวิธี

2 | กินยาต้านเศร้า กินต่อเนื่องอย่างน้อย6-9 เดือนหรือตามแพทย์สั่ง ห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด

3 | ไม่ใช้สารเสพติด ไม่ดื่มสุรา หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มชูกำลังและคาเฟอีน

4 | ดูแลตัวเอง ไม่อดนอน ไม่อดอาหาร ไม่เครียด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

5 | หาความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น

6 | ดูแลใกล้ชิด หากพบว่าพูดเกี่ยวกับ "อยากตาย" "ไม่อยากมีชีวิตอยู่" ญาติหรือคนใกล้ชิดต้องหมั่นสั่งเกต

7 | สร้างความเข้าใจ "ซึมเศร้าไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ และ ซึมเศร้า..รักษาได้"

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2020-06-10

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 818 (302 views)