Browse Items (1 total)

  • Tags: ปัญหาติดเกม

ปัญหาการติดเกม ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ง่ายกว่าการแก้ไขในภายหลัง.pdf
ปัญหาการติดเกม ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ง่ายกว่าการแก้ไขในภายหลัง เพราะเรื่องติดเกมไม่ใช่ปัญหาของแค่ตัวเด็ก แต่เป็นปัญหาของทั้งครอบครัวที่ต้องร่วมกันจัดการ

ครอบครัวควรทำความรู้จักกับเกมที่เด็กกำลังให้ความสนใจ ไม่ใช่แค่เพียงแต่ตัวเนื้อหาในเกม…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2