Browse Items (2 total)

  • Tags: พ่อแม่

หนังสือภาพสำหรับพ่อแม่.pdf
หนังสือภาพสำหรับพ่อแม่เรื่องอีคิวเด็ก

_หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่_2559.pdf
"ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่" คู่มือที่จะช่วยพ่อแม่และผู้ปกครอง เสริมสร้างความฉลาดในเด็ก ผ่านการเล่นหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความสนุกสนาน โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้าน และยังเป็นการใช้เวลาคุณภาพในการสร้างความผูกพันกับเด็ก…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2