คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: วัยเด็ก

Screenshot (142)1.png
Infographic เกราะคุ้มใจวัยเด็ก โดย นายแพทย์ชูเกียรติ ยงพิทยาพงศ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

Position: 1322 (150 views)

รวมหน้าวิธีดูแลลูก1-6.pdf
1. ใช้เวลาตามลำพังกับลูก
2. รักษาบรรยากาศเชิงบวกไว้เสมอ
3. สร้างตารางกิจกรรม
4. มีวิธีรับมือเมื่อลูกงอแง
5. จัดการอารมณ์และความเครียด
6. คุยกับลูกเรื่องโควิด 19

Position: 435 (740 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2