Browse Items (3 total)

  • Tags: หนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย

มาล้างมือกันเถอะ covid19.pdf
เมื่อเราอยู่นอกบ้านไม่สะดวกในการใช้สบู่และน้ำล้างมือ "เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" จึงเป็นทางลือกที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรคบนมือของเราก่อนที่เราจะไปสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก หรือทำกิจกรรมต่างๆ เช่น รับประทานอาหาร

เรายังรักกันทุกวันจ้ะ covid19.pdf
เพราะเด็กเล็กๆ ยากจะเข้าใจว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจให้กับบุลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็กๆ ทุกคน

รวมปกอานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19หน้าเดี่ยวWEb.pdf
นิทานภาพ อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด - 19 เกิดขึ้นเพราะความห่วงใยในสถานการณ์วิกฤตของการระบาด โดยเชื่อว่า หนังสือและการอ่าน จะเป็นสื่อที่ทรงพลังในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับคนรอบตัว
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2