คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Tags: อีคิว

8-11-60.pdf
จัดทำเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ได้ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเรื่องอีคิว จัดทำ ผ่านกระบวนการพัฒนาและทดลองใช้ โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ดูแลเด็กผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรกรมสุขภาพจิต

Position: 47 (3517 views)

คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวทำไมเด็กวัยเรียนร้องIQดี EQเด่น.pdf
คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น"

Position: 323 (1016 views)

นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี.pdf
นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี

Position: 87 (2419 views)

อีคิวคืออะไร.pdf
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก คือ การรู้จัก เข้าใจ และควบคุมทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

Position: 283 (1099 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2