วัคซีนใจในสถานประกอบการ

Dublin Core

Description

infographic วัคซีนใจในสถานประกอบการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

มาตราการ 4 สร้างในสถานประกอบการ
สร้งความรู้สึกปลอดภัยในสถานประกอบการ
สร้างความรู้สึกสงบในสถานประกอบการ
สร้างความคาดหวังในสถานประกอบการ
สร้างความเข้าใจและให้โอกาสคนในสถานประกอบการ

Date

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking