10 วิธีสร้างสุขในการทำงาน

Dublin Core

Description

infographic 10 วิธีสร้างสุขในการทำงาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความสุขในที่ทำงาน เช่น

ทบทวนสิ่งดีๆี่เกิดดขึ้นในแต่ละวัน
มีอารมณ์ขันและส่งยิ้มให้กันเสมอ
เอ่ยคำขอโทษ และขอบคุณให้เป็นนิสัย
ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ เป็นต้น

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking