คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โรคอัลไซเมอร์ ภัยเงียบของผู้สูงวัย

Dublin Core

Description

โรคอัลไซเมอร์ ภัยเงียบของผู้สูงัวย มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของโรค อาการที่พบ เช่น ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้สูญเสียความทรงจำ มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น เป็นต้น

Publisher

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Date

Format

Language

Date Created

2022-10-22

Date Copyrighted

Date Modified

2022-09-10

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

1 แผ่น

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1262 (122 views)