คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วิธีจัดการกับความคิดอยากฆ่าตัวตาย

Dublin Core

Description

infographic วิธีจัดการกับความคิดอยากฆ่าตัวตาย มีเนื้อาประกอบด้วย การจัดการและเอาชนะความรู้สึกอยากตายที่เกิดขึ้น
1) พูดคุยกับคนที่คุณรู้สึกไว้ใจได้
2) เขียนไดอารี่หรือใช้งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ที่ถนัดและชื่นชอบ
3) ปรับวิธีคิด
4) ชะลอหรือพักผ่อนยืนเวลาที่จะทำลายชีวิตตนเองออกไป
5) ฝึกปล่อยวางความคิด ดึงใจมารับรู้ลมหายใจ
6) ออกกำลังกายอย่างจริงจัง
7) จัดตารางชีวิตประวันต่อเนื่อง

Publisher

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Date

Format

Language

Date Created

2022-07-04

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

1 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1341 (55 views)