คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

4.PNG

Dublin Core

Description

คู่มือเล่มนี้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ เช่น คุณลักษณะทั่วไป ต้องรู้จริง ถ่ายทอดเป็น จรรยาบรรณ ข้อเสนอแนะ เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี

Source

https://online.fliphtml5.com/ytbqj/pnaa/index.html#isNeat
https://sites.google.com/view/lomio/ebook#h.q5b5ay31u6p6

Publisher

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Language

Type

Coverage

สงขลา : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต, 25...

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Extent

6 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 638 (290 views)