คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ เรื่อง แคนนาบิสกับโรคจิต: ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน

Dublin Core

Description

พืชกัญชามีสารเคมีบางชนิดที่สามารถออกฤทธิ์และส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและจิตใจ ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งการใช้เพื่อความบันเทิง รื่นเริง และใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคต่างๆ แต่จากการศึกษางานวิจัยพบว่า การเสพติดกัญชาสัมพันธ์กับการเกิดโรคทางจิตเวช โดยหากมีการใช้กัญชาก่อนอายุ 25 ปี จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้า พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย และโรควิตกกังวลได้ นอกจากนี้ การใช้กัญชาในกลุ่มผู้ที่มีความเปราะบาง เช่น กลุ่มที่อาจมีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาและการเกิดโรคทางจิตเวช จะยิ่งเพิ่มโอกาส ในการเป็นโรคจิตเภทได้อีกเท่าตัวเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีสารบางชนิดในกัญชาที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดโรคจิตได้อีกด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาให้รอบด้าน ทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน เพื่อให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมลงนั่นเอง

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-4458-6

Date Copyrighted

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 92 (1190 views)