คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวนักเรียน สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา (2561)

Dublin Core

Description

เพื่อให้ครูใช้ในการเสริมสร้างอีคิวนักเรียน โดยพัฒนาจากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็ก บุคลากรสาธารณสุข และครูประถมศึกษา และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา กรมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมพัฒนาคู่มือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเด็กวัยเรียน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ

Publisher

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 314 (1040 views)