คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เคล็ดไม่ลับ...ฉบับดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

Dublin Core

Description

การเป็นผู้ดูแลและอยู่เคียงข้างกับผู้ป่วยจิตเวชหรือคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมนั้น เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตที่ต้องประกอบด้วยความรู้ และความเข้าใจในการปรับตัวเข้าหากันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คู่มือ “เคล็ดไม่ลับ... ฉบับดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม” กล่าวถึง ความเข้าใจความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมการป้องกันการกำเริบของโรค ข้อคำถามที่พบบ่อย และแนวทางการตอบคำถามสำหรับผู้ดูแล รวมถึงแนวทางการปฏิบัติของผู้ดูแลต่อคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ “เคล็ดไม่ลับ... ฉบับดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม” จะให้คำตอบกับผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Publisher

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 66 (791 views)