คลิปวิดีโอ มหานครแห่งความสุข ตอน การสร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน

Files

Dublin Core

Subject

Description

คลิปวิดีโอนี้ นำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือ รวมใจกันของหลายๆฝ่าย ในการสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ เป็นชุมชนตัวอย่างในการจัดการชุมชน ตามหลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ เพราะสังคมไทยไปต่อได้ ถ้าคนไทยไม่ทิ้งกัน

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, “คลิปวิดีโอ มหานครแห่งความสุข ตอน การสร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed October 25, 2021, https://www.dmh-elibrary.org/items/show/522.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 374 (127 views)

X