คลิปวิดีโอ วัคซีนใจในชุมชนคลองเตย ล๊อค 1 2 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

Files

Dublin Core

Subject

Description

คลิปวิดีโอนำเสนอ ความร่วมมือ ร่วมใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และคนในชุมชนจนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนคลองเตย ล๊อค 1-2-3 ในการใช้วัคซีนชุมชน เพื่อก้าวผ่านเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และดูแลจิตใจคนในชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมเผชิญเหตุการณ์วิกฤตและก้าวผ่านมันไปได้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, “คลิปวิดีโอ วัคซีนใจในชุมชนคลองเตย ล๊อค 1 2 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed October 25, 2021, https://www.dmh-elibrary.org/items/show/523.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 350 (144 views)

X