สุขใจที่บางกอก ตอน การสร้างวัคซีนใจในตนเอง ครอบครัว และชุมชน - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

Files

Dublin Core

Subject

Description

จากวิกฤตต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจจะส่งผลให้ใครหลาย ๆ คนท้อใจ หมดกำลังใจ ในการต่อสู้กับอุปสรรคที่เจอ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ ดังนั้นทางกรมสุขภาพจิต จึงมีวัคซีนใจที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างกำลังใจ ให้ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในการร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จึงจัดทำคลิปวิดีโอ สุขใจที่บางกอก ตอน การสร้างวัคซีนใจในตนเอง ครอบครัว และชุมชน ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันทางในใจแก่ทุกคน

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13, “สุขใจที่บางกอก ตอน การสร้างวัคซีนใจในตนเอง ครอบครัว และชุมชน - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed October 25, 2021, https://www.dmh-elibrary.org/items/show/524.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 332 (154 views)

X