คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

video พลังใจ อึด ฮึด สู้

Dublin Core

Description

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้การเรียนรู้ในหลักสูตรพลังใจอึด ฮึด สู้
โดยประกอบด้วยบทเรียนต่างๆ 6 เรื่อง เริ่มจากการที่ผู้เรียนค่อยๆ เรียนรู้ประสบการณ์ดีๆ ของผู้อื่นผ่านสื่อต่างๆไปสู่การดึงความสามารถและศักยภาพตนเองออกมา บทเรียนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสงบในจิตใจ อดทนต่อความยากลำบาก สามารถสร้างกำลังใจจากสัมพันธภาพกับคนสำคัญในชีวิต

**เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจ เปิดใจที่จะเรียนรู้ก็จะพบว่าชีวิตยังมีทางเลือกและทางออกอีกมากมาย**

ด้วยความปรารถนาดี จากกรมสุขภาพจิต

Source

Publisher

กลุ่มพัฒนาระบบวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Format

Language

Type

Date Created

2021-09-03

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 717 (392 views)