คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

video ออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้างลำตัว ฝึกการทรงตัว ฝึกทรงตัวท่านั่ง โดย นักกายภาพบำบัดเด็ก

Dublin Core

Description

video ออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้างลำตัว ฝึกการทรงตัว ฝึกทรงตัวท่านั่ง โดย นักกายภาพบำบัดเด็ก

Publisher

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

Date

Format

Language

Type

Date Created

2020-04-20

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Has Part

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 789 (304 views)