คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic ปฐมพยาบาลทางใจคุณก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยหลัก '3ส'

Dublin Core

Description

infographic ปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยหลัก '3 ส' ส1 สอดส่อง มองหา (Look) ส2 ใส่ใจ รับฟัง (Listen) และ ส3 ส่งต่อ เชื่อมโยง (Link)

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2019-11-05

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 677 (276 views)