คลิปเสียง 5 ข้อควรใช้ดูแลใจผู้พิการในสถานการโควิด – 19 (ภาษาไทย)

Files

Dublin Core

Description

5 ข้อควรใช้ดูแลใจผู้พิการในสถานการโควิด – 19 (ภาษาไทย)

Publisher

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

Date

Language

Date Created

2021-11-23

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12, “คลิปเสียง 5 ข้อควรใช้ดูแลใจผู้พิการในสถานการโควิด – 19 (ภาษาไทย)
,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 20, 2022, https://www.dmh-elibrary.org/items/show/950.
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 728 (54 views)

X