คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (17 total)

  • Creator is exactly "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9"

รอไม่ไหว (4 สี).pdf
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญา ของเด็กไทย ในกลุ่มเขตสุขภาพที่ 9 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ในปี 2559 มีหลายปัจจัย ทั้งนี้สามารถสร้างปัจจัยปกป้อง ลดปัจจัยเสี่ยงได้หลากหลายวิธี…

Position: 1208 (187 views)

โรลอัพ เทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง.pdf
โรลอัพเทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง ประกอบด้วย

การบริหารกายและจิตแบบชี่กง
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตยเอง (ฝึกหยุดความว้าวุ่นใจและมีสติ)

Position: 998 (271 views)

โรลอัพ คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจิต.pdf
โรลอัพ คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจิต ประกอบด้วย

ไม่แสดงความรังเกียจ
ไม่ตรีตราผู้ติดเชื้อ
อ่านข่าวสารจากแหล่งน่าเชือถือ
ช่วยเหลือ ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ติดตามข่าวสารเชิงบวก
ให้เกียรติและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

Position: 1042 (264 views)

แผ่นพับเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้ (1).pdf
เสริมสร้างพลัง อึด ฮึด สู้

Position: 829 (300 views)

ชุดการ์ดเทคนิคคลายเครียดด้วยตนเอง.pdf
เทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง

Position: 1193 (203 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2