คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (14 total)

  • Publisher is exactly "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7"

สไลด์2.pdf
เทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง

Position: 1113 (42 views)

การดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม.pdf
infographic การดูแลจิตใจสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย

ก่อนเข้า
แรกเข้า
ระหว่าง
ก่อนออก
หลังออก

Position: 1128 (29 views)

แนวทางดูแลจิตในและการจำหน่ายและเตรียมชุมชนในโรงพยาบาลสนาม .pdf
แนวทางกำรดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม Cohort ward

Position: 1147 (23 views)

1638931698682.pdf
วัคซีนชุมชน อ.ร่องคำ จ กาฬสินธุ์ พร้อม!รับมือโควิด-19

Position: 961 (89 views)

1638931698682.pdf
วัคซีนชุมชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมรับมือโควิด-19

Position: 764 (108 views)

1638931698682.pdf
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพี้ ต้านภัยโควิด 19 อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อม!รับมือโควิด-19 รอบสอง สังคมไทย พร้อมรับมือโควิด-19 รอบสอง เพราะเรามีภูมิคุ้มกันชุมชน เชิญรับชม การบริหารจัดการของ หมู่บ้านกำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ที่พร้อมสู้กับสถานการณ์

Position: 889 (97 views)

1638850977291.pdf
คลิปเสียงให้ความรู้ "วัคซีนครอบครัว"

Position: 744 (110 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2