คู่มือสำหรับผู้นำกลุ่มป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำอิงตามหลักการเจริญสติสำหรับผู้ติดสุราเรื้อรัง

Dublin Core

Description

“คู่มือสำหรับผู้นำกลุ่มป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ อิงตามหลักการเจริญสติสำหรับผู้ติดสุราเรื้อรัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับบุคลากรวิชาชีพที่มีทักษะในการเจริญสติในชีวิตประจำวันและทักษะในการให้คำปรึกษาและการดูแลผู้มีปัญหาจากสุรา จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำในผู้ที่มีปัญหาจากสุราอิงแนวการเจริญสติ โดยผสมผสานการฝึกสติในชีวิตประจำวันกับการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำคือ ตัวกระตุ้นและสมองติดยา การจัดการกับตัวกระตุ้นอิงหลักเจริญสติ

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2012-12-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking