Browse Items (1 total)

  • Tags: ดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง‬

info 3.pdf
infographic ดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง‬

‪หากท่านพบเห็นคนในครอบครัว ญาติ และคนใกล้ชิดมีอาการกลัว เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ หวาดผวา กรีดร้อง พูดถึงเหตุการณ์ซ้ำๆ สามารถเข้ารับบริการได้ที่…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2