คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติก กลัวโรคโควิด-19

Dublin Core

Description

infographic เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติก กลัวโรคโควิด-19 มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เช่น ลดการเสพสื่อ ใช้เวลาร่วมกัน

Publisher

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Date

Format

Language

Date Created

2020

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

1 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 819 (241 views)