คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Dublin Core

Description

พัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Publisher

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Language

Type

Date Created

2003-04

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 852 (129 views)