คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

video บันทึก 14 วันแห่งชัยชนะ ใช้ชีวิตในที่กักตัวอย่างมีความหวัง

Dublin Core

Description

จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดได้ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง การป้องกันการแพร่ระบาดเป็นสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้ด้วยการกักตัวอยู่ในที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจ อาจมีความเครียด ไม่สบายใจ ตลอดจนกังวลจได้ คณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวทางปฏิบัติตัวตลอด 14 วัน และขอความร่วมมือคุณในการลงบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆ แต่ละวันในช่วงเวลาต่างๆ ว่าทำกิจกรรมใดบ้าง มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้น พร้อมกับการประเมินความรู้สึกในช่วงเช้าและถ่อนนอนทุกวัน พร้อมกับการประเมินสุขภาพใจ (mental health check In)

Source

Publisher

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Type

Date Created

2021-07-14

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1116 (181 views)