คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Dublin Core

Description

นับตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชากรทั่วโลก หลายประเทศได้พิจารณาออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องโควิด-19 ครบตามที่กำหนด เพื่อใช้ประกอบการคัดกรองและกักตัวสำหรับลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิดจากผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ บางประเทศยังใช้เอกสารนี้ในการคัดกรองประชาชนเมื่อเข้าใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ เช่น ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี ใช้สำหรับคัดกรองคนเข้าโรงละคร ห้องสมุด สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ โรงแรมและร้านอาหาร

เอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความเห็นต่อการใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนนี้ ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 8 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย

Source

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Publisher

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย

Relation

Policy Brief: ปีที่ 9: ฉบับที่ 111: ตุลาคม 2021

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Has Format

A4 แผ่น: ภาพประกอบ:ตาราง

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 584 (386 views)