แนวทางการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนาม

Dublin Core

Description

คลิปวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนามโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ท่านสามารถดำเนินในชีวิตประจำวันในโรงพยาบาลสนามได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

Source

Date

Format

video

Language

Type

Date Created

05-11-2021

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking