คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนาม

Dublin Core

Description

แนวทางการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนาม 8 ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม

-อะไรคือโควิด-19
-เมื่อไหร่จะไปโรงพยาบาลสนาม
-ทำอะไรบ้างที่โรงพยาบาลสนาม
-หมั่นสังเกตอาการทางกาย
-หากมีอาการรุนแรงหรือภาวะฉุกเฉินเฉียบพลัน
-การใช้ชีวิตระหว่างวัน
-สุขอนามัยทั่วไป
-หลังอยู่ที่โรงพยาบาลสนามจนครบกำหนด

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 810 (304 views)