ภูมิคุ้มกันทางใจ สร้างได้ด้วยมือเรา

Dublin Core

Description

วัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้

Date

Format

video

Language

Type

Date Created

2021-06-23

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking