ชุดประเมินและฝึกกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆ

Dublin Core

Description

ชุดประเมินและฝึกกิจกรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมซ้ำๆและสามารถนำแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆ มาฝึกให้กับบุตรหลายได้อย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่บ้าน

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-4725-9

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking