เด็กดื้อทำอย่างไรดี? (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Dublin Core

Description

งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมักพบปัญหาเด็กที่หลากหลายในบรรดาคำถามที่พบบ่อย คือ ลูกมีพฤคติกรรมไม่ดีจะปรับพฤติกรรมอย่างไร คู่มือ เด็กดื้อทำอย่างไรดี? ฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจ นำไปใช้กับบุตรหลานของท่าน เนื้อหาในครูฉบับนี้เป็นเนื้อหาเบื้องต้นที่ผู้ปกครองสามารถประยุกต์ใช้ได่เอง เนื้อหาไม่ซับซ้อน ประกอบด้วยสาเหตุของปัญหาพฤติกรรม การติบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก การทำความเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม รวมถึงการประเมินและสมุดการบ้านพฤติกรรม ให้ผู้ปกครองได้ทดลองทำ

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking