คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รู้ทันเข้าใจป้องกันภัยความรุนแรง

Dublin Core

Description

infographic รู้ทันเข้าใจป้องกันภัยความรุนแรง มีเนื้อหาต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยจิตเวชคือใคร สัญญาณเตือนก่อนความรุนแรง เป็นต้น

Publisher

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Conforms To

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Extent

1 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1373 (48 views)