คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

อาการหลงเหลือระยะยาวหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เรียกว่า "Long COVID"

LongCOVID.jpg

Dublin Core

Description

อาการหลงเหลือของ "ลองโควิด" สุขภาพจิต ผิวหนัง ปอด ระบบประสาท หลอดเลือดและหัวใจ และอาการทั่วไป ทางการแพทย์ยังไม่พบสาเหตุชัดเจน อาจเป็นผลจากความผิดปกติภายในร่างกาย

Date

Format

Language

Coverage

นครปฐม : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ; 2565

Extent

1 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1419 (100 views)