คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (9 total)

  • Creator is exactly "สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต"

Sleep.jpg
นอนไม่หลับคืออาการที่ไม่สามารถหลับได้ตามเวลานอนปกติ มีหลายระดับ อาการเบื้องต้น หลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ กระทบต่อการดำเนินชีวิตเนื่องจากร่างกายไม่สามารถพักผ่อนได้เพียงพอ กดจุดปรับสมดุลช่วยหลับฝันดี จิตใจสงบ ผ่อนคลายด้วยตัวเอง

Position: 1400 (139 views)

3 COVID.jpg
การปรับตัวกับความเครียดเรื้อรังจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ใส่ใจในสิ่งที่ทำแต่ละขณะ สำรวจและเรียนรู้สิ่งใหม่ในแต่ละวัน ส่งพลังบวกกับผู้คนรอบข้าง

Position: 1397 (140 views)

handicapped identity card.jpg
คำแนะนำการทำบัตรคนพิการ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรคนพิการ สถานที่ทำบัตรคนพิการ

Position: 1429 (121 views)

LongCOVID.jpg
อาการหลงเหลือของ "ลองโควิด" สุขภาพจิต ผิวหนัง ปอด ระบบประสาท หลอดเลือดและหัวใจ และอาการทั่วไป ทางการแพทย์ยังไม่พบสาเหตุชัดเจน อาจเป็นผลจากความผิดปกติภายในร่างกาย

Position: 1417 (127 views)

breathingexercises.jpg
การฝีกหายใจอย่างมีประสิทธิภาพช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังป่วย โควิด - 19 ฝึกหายใจเข้าลึก หายใจออกยาว ขยับร่างกายเคลื่อนไหวช่วงปอด ช่วยให้ได้รับปริมาณอ๊อกซิเจนมากขึ้น

Position: 1419 (125 views)

Nutrition and body.jpg
โภชนาการเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย กินอาหารที่มีจุลินทรีย์สุขภาพ กินอาหารมีกากใยอาหารสูง กินอาหาร 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารขยะ เพิ่มวิตามินฟื้นฟูร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุัมกัน

Position: 1431 (120 views)

NoSmokingDay.jpg
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรีโลก

Position: 1419 (125 views)

2U.jpg
มาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและรับเชื้อโรคโควิด - 19

Position: 1434 (119 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2