คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ฝึกหยุดความว้าวุ่นใจและมีสติ)

Dublin Core

Description

วันที่ 1 ฝึกสมาธิ
วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐาน
วันที่ 3 สติในการกิน . วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ . วันที่ 5 สติใคร่ครวญ . วันที่ 6 สติสื่อสาร . วันที่ 7 สติเมตตา . วันที่ 8 สติเป็นวิถี

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 73 (2336 views)