แผ่นพับ : โรคสมาธิสั้น (ADHD)

Dublin Core

Description

ADHD : ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
โรคสมาธิสั้น คือ กลุ่มอาการที่เป็นความผิดปกติของพัฒนาการ อันเกิดจากความบกพร่องในการทำหน้าที่ของสมอง ทำให้มีปัญหาในการควบคุมตนเอง

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking