คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Tags: โรคสมาธิสั้น

78.JPG
วิดีโอมีเนื้อหาเกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น ลักษณะอาการของโรค วิธีการรักษาโรคสมาธิสั้น เป็นต้น

Position: 1197 (21 views)

โรคสมาธิสั้น .pdf
โรคสมาธิสั้น" เรียกย่อๆว่า ADHD มาจากชื่อในภาษาอังกฤษ “Attention deficit/ hyperactivity disorder”
เด็กวัยเรียนทั่วโลกพบว่าเป็นโรคสมาธิสั้นประมาณ 7 % หมายความว่าในเด็กวัยเรียน 100 คน จะพบเป็นโรคสมาธิสั้น 7 คน ถ้าในห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 40 – 50 คน…

Position: 584 (180 views)

แผนพับ ADHD cre-01.pdf
ADHD : ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
โรคสมาธิสั้น คือ กลุ่มอาการที่เป็นความผิดปกติของพัฒนาการ อันเกิดจากความบกพร่องในการทำหน้าที่ของสมอง ทำให้มีปัญหาในการควบคุมตนเอง

Position: 96 (756 views)

โรคสมาธิสั้น ข้อแนะนำผู้ปกครอง.pdf
การออกคำสั่งสำหรับเด็กสมาธิสั้น คำสั่งของพ่อแม่ต้องสั้น ง่าย ชัดเจน จูงใจ มีทิศทางเดียวกัน ต้องเป็นคำสั่งไม่ใช่การขอรอง โดยพูดในขณะที่เด็กตั้งใจฟัง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น ลูกไม่เป็นโรคสมาธิสั้น เพราะลูกนั่งดูทีวี หรือเล้่นเกมส์ได้นานๆ…

Position: 143 (619 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2