การพัฒนางานบริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สารเสพติดในระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ

Dublin Core

Description

Thailand ASSIST Screening and Brief Intervention Implementation

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-1583-8

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking