เด็กออทิสติก ควรรู้อะไรบ้าง ในสถานการณ์ของ COVID-19

Dublin Core

Description

หากในครอบครัวมีเด็กออทิสติก ผู้ปกครองควรพูดคุยเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ รู้เรื่องที่จำเป็น โดยที่ไม่ทำให้เกิดความกังวลโดยใช่เหตุ ส่วนจะต้องรู้อะไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินโฟกราฟิกนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking