Browse Items (37 total)

  • Creator is exactly "โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์"

1648015779302.pdf
เคยสังเกตสิ่งนี้กับลูกหลานของคุณไหม? หุนหันพลันแล่น ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ อย่ามองข้าม อย่าคิดว่าไม่เป็นไร เพราะนี่อาจเป็นโรคสมาธิสั้น

1648001290214 (2).pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอน เรื่อง โรคสมาธิสั้นกับสมาธิเทียม

1648000895161.pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอน เรื่อง ทำอย่างไร เมื่อเด็กป่วนในชั้นเรียน

1648000103655.pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอนทักษะทางสังคมเรื่อง ความรู้สึกของเด็กสมาธิสั้น

1647874878153.pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอนทักษะทางสังคมเรื่อง เทคนิคการจัดการพฤติกรรมการเรียนที่บ้าน

ลูกศิษย์ดื้อแค่ไหนก็เอาอยู่ด้วย 5ข้อ.pdf
inofographic ลูกศิษย์ดื้อแค่ไหนก็เอาอยู่ด้วย 5 ข้อ ประกอบด้วย

กำหนดพฤติกรรมของเด็กที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน
บอกวามต้องการของครูให้รักเรียนฟัง
ให้เด็กพูดทวนให้สิ่งที่ครูต้องการ
บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
ครูต้องมีความหนักแน่น

คุณครูจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเด็กมาธิสั้นในห้องเรียน (1).pdf
infographic คุณครูจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเด็กสมาธิสั้นในห้องเรียน เด็กอาจมีพฤติกรรมบางอย่างหรือหลายอย่าง เช่น

ขนาดความจดจ่อขณะทำงาน
รีบทำงานให้เสร็จ
ชอบชวนเพื่อนคุย
หยิบของอย่างอื่นเล่นขึ้นมาเล่น
ทำกิจกรรมอื่น
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2