คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic 3 ไม่ 3 ต้อง

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตอยากให้คนไทยทุกคน หันกลับมาดูแลตนเอง ด้วย 3 ไม่ 3 ต้อง

3 ไม่
1.ไม่นำเชื้อเข้าตัว รักษาสุขอนามัยส่วนตน กินของร้อน ช้อนของฉัน หมั่นล้างมือ ออกกำลังกาย
2.ไม่นำเชื้อเข้าบ้าน บ้านต้องปลอดเชื้อ คนในบ้านสำคัญ เมื่อออกจากบ้านควรสวมเสื้อคลุม ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปที่แออัด ก่อนเข้าบ้านแขวนเสื้อนอกบ้าน ถอดรองเท้า ล้างมือ ล้างหน้าให้สะอาด แล้วเข้าบ้าน
3.ไม่นำเชื้อไปสู่ผู้อื่น กรณีมีเชื้อติดตัว ให้กักตัวเอง แยกตัวเอง ไม่ไปที่สาธารณะ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดเสมอ ใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ปะปนผู้อื่น มีถังขยะต่างหาก กินอาหารแยกสำรับ

3 ต้อง
1.ต้องปฏิบัติตน ร่วมมือตามมาตรการของรัฐ และการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
2.ต้องติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือจากรัฐ
3.ต้องติดต่อสื่อสาร ส่งต่อข่าวดี ให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เราจะป้องกันไวรัสครั้งนี้ไปด้วยกัน
เริ่มต้นง่ายๆ เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2020-03-18

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 945 (222 views)