คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic แนวทางดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ(Helper)

Dublin Core

Description

แนวทางดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ(Helper)
.
.
ค้นหาข้อมูลที่ทำให้ตัวเองปลอดภัยในการทำงาน

ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน

มีเวลาพักทำเรื่องอื่นๆ

แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ

เมื่อรู้สึกลำบากขอความช่วยเหลือ

นึกถึงอนาคตและมีความหวัง

อดทน ขอบคุณและให้กำลังใจคนทำงานด้วยกันแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Type

Date Created

2020-04-16

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 830 (300 views)